Jakie istnieją rodzaje mikroskopów?

Mikroskop umożliwia nam oglądanie malutkich eksponatów, które nie są widoczne gołym okiem, albo takich które widzimy, ale przyjrzenie się jakimś elementom i drobiazgom nie jest możliwe. Urządzenie to składa się z części optycznej i mechanicznej. Układ optyczny ma za zadanie prawidłowe oświetlenie badanego obiektu i jego powiększanie. Układ mechaniczny gwarantuje odpowiednie położenie elementów układu optycznego.

Jakie są rodzaje mikroskopów?

Możemy znaleźć duże ilości najróżniejszych mikroskopów, które różnią się od siebie sposobem w jaki się je użytkuje, miejscem, w którym są stosowane oraz drobiazgowością, którą gwarantują. Pierwsze stworzone mikroskopy były optyczne, ale od tamtego czasu udoskonalono wyraźnie te urządzenia i obecnie wyodrębnić możemy minimum kilka przeróżnych typów mikroskopów. Są to dla przykładu mikroskop akustyczny, elektronowy, holograficzny, operacyjny, fluorescencyjny, pomiarowy i mikroskop konfokalny.

Czym różnią się mikroskopy?

Mikroskopy różnią się sposobem działania, dla przykładu mikroskop akustyczny korzysta z fal ultradźwiękowych do otrzymywania powiększonego obrazu, a mikroskop holograficzny polega na pomiarze natężenia i fazy promieniowania rozproszonego przez próbkę. Mikroskop atomowy natomiast używa do obrazowania wiązkę elektronów. Rozdzielczość urządzenia jest zależna od wielkości energii elektronów i długości fal. 

Część z mikroskopów jest ulepszonąwersją mikroskopu optycznego jak na przykład mikroskop pomiarowy, który wykorzystywany jest przy bezdotykowych pomiarach długości w układzie współrzędnych prostokątnych i biegunowych oraz kątów, albo mikroskop fluorescencyjny, którego funkcjonowanie oparte jest na procesie fluorescencji i fosforescencji, w zastępstwie, lub wspólnie ze zjawiskami odblasku i absorpcji światła. Tak samo jest także w przypadku mikroskopu stereoskopowego, który wyróżnia się także tym, że posiada dwa okulary, zamiast jednego, dzięki czemu możliwe jest oglądanie trójwymiarowego obrazu.

Gdzie można wykorzystać mikroskop konfokalny?

Mikroskop konfokalny jest podkategorią mikroskopu optycznego. Analogicznie do mikroskopu świetlnego do tworzenia obrazu używa widmo światła widzialnego. Możemy wyróżnić dwa mikroskopy konfokalne – jedne, które używają wiązkę promieni laserowych, i drugi, który korzysta z punktowego światła białego.

Różnica między mikroskopią świetlną a konfokalną wygląda w ten sposób, że do soczewki mikroskopu konfokalnego dochodzi tylko sygnał z jednej płaszczyzny ogniskowania a nie jak w kwestii mikroskopu optycznego, z całego przekroju egzemplarza. To zapewnia zwiększony kontrast a także rozdzielczość.

Mikroskop konfokalny znajduje zastosowanie w dermatologii podczas robienia nieinwazyjnych diagnoz. Pozwala ona na oglądanie skóry na żywym organizmie. Jest używany także w okulistyce. Pozwala on na należyte rozpoznanie chorób rogówki, ale także przy wykorzystaniu mikroskopu konfokalnego możliwa jest obserwacja procesów zapalnych lub guzów w obrębie spojówki.

Źródło: Kawaska – mikroskopia konfokalna