W jakich czynnościach notarialnych niezbędny jest notariusz?

Każdy z nas pewnego dnia stanie w sytuacji, kiedy potrzebne okaże się skierowanie do notariusza. Spis usług notarialnych jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Według zasad prawnych notariusz to profesja zaufania publicznego, w pewnych momentach nazywa się go ponadto urzędnikiem państwowym jak i funkcjonariuszem publicznym. Jak widać, jak to szczególnie istotna rola, wobec tego osoba mieszcząca się na tym stanowisku miała obowiązek przejść szereg zadań przygotowujących do profesji. 

Czym zajmuje się notariusz w Legionowie?

Notariusz to postać, która wyznaczana jest w momencie, kiedy strony chcą nadać jakiemuś precedensowi formę prawną – notarialną. Jest to postać obowiązana do pilnowania prawidłowego ciągu spraw klienta oraz ochroną jego praw. Notariusz to prawoznawca, który jest upoważniony do sporządzania tak zwanych aktów notarialnych, do których według krajowego prawa potrzebna jest obecność notariusza. Dodatkowo notariusz jest zobowiązany do dostarczenia klientowi wszelkich sugestii koniecznych do zakończenia formalności.

Oprócz obowiązków, notariusz posiada także zasady, które musi przestrzegać. Dla przykładu nie ma prawa realizować czynności notarialne, które odnoszą się do jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – nie obejdzie się bez pomocy notariusza

Jeżeli myślisz nad kupieniem działki, budynku czy lokalu – nieodzowna będzie usługa notariusza. W wypadku umów sprzedaży powiązanych z działkami notariusz ma powinność opracować akt notarialny, który sprzedający i nabywca powinni podsygnować. W wypadku oczekiwania na powierzenie działki istnieje także wariant podpisania umowy przedwstępnej. W sytuacji, gdy zbywający się nie będzie spełniał obowiązków z umowy, inwestor ma prawo dobiegać swoich praw na drodze sądu.

Czy potrzebujesz notariusza do spisania testamentu?

Podług prawa testament niezapewniony przez notariusza jest jednakowo ważny, co ten potwierdzony. Natomiast czy jest on niepodważalny? W momencie, gdy chcemy mieć pewność, że nasza wola zostanie spisana trwale i bezspornie, najlepiej skorzystać z usług notarialnych. Notariusz sporządzi twierdzenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Notariusz a umowa najmu

Istnieje wiele przypadków, kiedy nie myślimy o tym, żeby stworzyć umowę najmu potwierdzoną przez notariusza. Jest to duży błąd, jaki może skutkować złymi następstwami w momencie problemów z wynajmującym lub posiadaczem mieszkania. Jeżeli wynajmujemy komuś mieszkanie, umowa notarialna może okazać się wybawieniem, gdy nie posiadamy do końca zaufania do lokatorów. W momencie dociekania żądań mamy mocną podkładkę i jesteśmy chronieni prawnie. Koszty tych umów są o wiele mniejsze, niż w sytuacji tworzenia standardowego aktu notarialnego.

Tekst powstał na podstawie informacji ze strony: https://notariusz-legionowo.com.pl/