Współpraca między dentystą a technikiem dentystycznym

Choć usługi stomatologiczne są obecnie znacznie bardziej rozwinięte niż kiedykolwiek wcześniej, niewiele osób tak naprawdę w pełni zdaje sobie sprawę, na jakiej zasadzie działa współpraca między profesjami takimi jak stomatolog i protetyk, inaczej technik dentystyczny. Warto bowiem wiedzieć, że są to dwa zupełnie różne stanowiska, które wszakże na pewnych płaszczyznach się uzupełniają.

Co robi stomatolog?

Przede wszystkim, stomatolog zajmuje się rozpoznaniem stanu jamy ustnej i zębów pacjenta. Jeśli wymaga jakiejkolwiek pomocy protetycznej, określa zakres niezbędnych prac oraz specyfikę protezy, którą trzeba wykonać, żeby pacjent był zdrowy. Zalecenia te, bardzo często poparte materiałem fotograficznym, dostaje następnie pracownia protetyczna.

Co robi protetyk?

Zadaniem protetyka jest stworzenie protezy na podstawie dokumentacji, uwag dentysty oraz własnego doświadczenia. Bardzo często stomatolog i technik kontaktują się ze sobą, aby razem wypracować rozwiązanie, które w pełni sprosta potrzebom pacjenta. Mogą razem zdecydować o doborze tworzywa oraz dokładnej wielkości danej protezy, ale to stomatolog odpowiada za przygotowanie swoistego rodzaju fundamentów, na których będzie odpowiednio funkcjonowała.

Jak przebiega współpraca?

Współpraca między stomatologiem a protetykiem nie zawsze jest jednak bezpośrednia, więc ważne jest przygotowanie rzetelnych, w miarę możliwości jak najobszerniejszych wymagań dotyczących oczekiwanej protezy. Wtedy współpraca będzie najbardziej skuteczna i efektywna.